Archívum: 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Vetélkedõ Deák Ferencrõl és koráról

2003. december 4.

 

Elsõsorban Deák Ferencre, de kortársaira is emlékeztek a Csornai Nevelési és Oktatási Központ Szilágyi erzsébet Középiskolai Kollégiumának diákjai. Öt négyfõs csapat mutatta be ismereteit.

(A képen a gyõztesek!)

 

A csornai zsidóság története

2003. november 26.

Dr. Berecz Endre a városi könyvtárban tartott elõadásában bemutatta a zsidók csornai megtelepedését, gyarapodását, kulturális, egyleti tevékenységét, majd a vészkorszakban elszenvedett veszteségeit.

A hallgatóság néma felállással emlékezett a holokauszt áldozataira.

 

Honismerettel, helytörténettel oktatás az általános- és középiskolákban

2003. november 25.

Pécsett rendezett konferenciát a fenti címen a Baranya Honismereti Egyesület. A konferencia nyitóelõadását Pájer Imre csornai mb. igazgató tartotta "Hogyan tanítsunk, neveljünk honismerettel?" címmel.  

 

A Magyar Tudomány Napja

2003. november 18.

  Nagy érdeklõdéssel kísért elõadást tartott a Városi Mûvelõdési Központ, a Martincevics Károly Városi Könyvtár, a TIT Pannon Egyesülete és a Hunyadi János Gimnázium szervezésében Nagy Csaba tanár, természetfotós "A NYUGAT-DUNÁNTÚL TERMÉSZETI ÉRTÉKEI" címmel. A vetítettképes elõadásában szólt az Európai Unióban ránk váró természetvédelmi feladatokról is.

 

Dr. Romsics Imre elõadása

2003. november 18.

Dr. Romsics Imre a kalocsai múzeum igazgatója a "Kalocsa anno..." címû kötetet, a kötet keletkezését, szerkesztési elveit, s elõállításának anyagi megalapozását mutatta be a Csornai Múzeumban.

V. Szalontay Judit múzeumigazgató szerint az elõadás egyik nem titkolt szándéka az volt, hogy a helyi közönséget megnyerje egy "Csorna anno ..." címû kötet támogatásához.

 

 

Dr. Habsburg Ottó Csornán

2003. november 14.

A Páneurópai Unió elnöke az Európai Kapcsolatok Egyesületének alakuló ûlésén vett részt, majd elõadást tartott. Elõadásában emlékeztetett arra, hogy a mienk egy távolról jött kis nemzet, s bár annak idején több, nálunk hatalmasabb nép is elindult Ázsiából Európába, közülük mégis csak a mienk maradt meg. 2004. május elsejétõl pedig az Európai Unión belül járhatjuk a magunk útját, tehetünk meg mindent népünk további európai fennmaradásáért.

Az Európai Kapcsolatok Egyesületének elnökévé a jelenlévõk Szûr Lászlónét, titkárává Bertha Krisztinát, az elnökség tagjává Szilágyiné Bognár Évát, Remete Lászlónét és Jéger Mihályt választották.

 

 

V. Országos Iskola és Honismeret konferencia

2003. október 10-12.

Zamárdiban rendezte a Honismereti Szövetség együttmûködve a Fejér Megyei Honismereti Egyesülettel és a Fejér Megyei Mûvelõdési Központtal a konferenciát. A tanácskozás témája: "Szakkörök, baráti körök és honismereti táborok." A tanácskozás elõadóként szerepelt megyénkbõl: Józsa Tamás mérnök-tanár, a Hild József Építõipari Szakközépiskola szakkörvezetõje és Jászberényi Ferencné, a Szülõföldünk Gyõr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület elnõke.

 

Gyõr Vármegye települései a 18-19. századi kéziratos térképeken

2003. október 8.

Gyõr-Moson-Sopron Megye Gyõri Levéltára egyedülálló kiadványt mutatott be a hónap elején. A könyvet a levéltár igazgatója, Néma Sándor szerkesztette. A kötet tanulmányait Filep Antal, Göcsei Imre, Nemeséri Lilla, Néma Sándor, Tanai Péter és Undi Mária írták. A kötet száz kéziratos térkép kiváló minõségû reprodukcióját tartalmazza A/4-es méretben.

 

- Néma Sándor igazgató a bemutatón -

 

II. Népzenei Találkozó Csornán

2003. szeptember 5.

Aranypáva Népdalkör - Csorna

Szeptember 5-én a Zenepavilonban tartották a helyi "Aranypáva Népdalkör" szervezésében a II. Népzenei Találkozót. A vendéglátókon kívül fellépett az ásványrárói "Szigetköz Pávakör" , a vági "Rábakör" és a "Csornai Áfész Citerazenekara".

Szigetköz Pávakör - Ásványráró

 

Szülõföldünk pályázat eredményhirdetése

2003. augusztus 14.

Gyõrben került sor a Gyõr-Moson-Sopron megyei honismereti, helytörténeti, néprajzi és fotó pályázat 2003. évi eredményhirdetésére a Megyeháza dísztermében. Ez évben is nagy számban érkeztek pályázatok a felnõtt, az ifjúsági és az általános iskolás korosztályból. 158 elhivatott, lankadatlan érdeklõdésû és szorgalmú pályázó készített dolgozatot, melyet szakemberekbõl álló zsûri értékelt. Az ünnepség szónoka dr. Szakács Imre, a megyei közgyûlés elnöke, országgyûlési képviselõ volt.

 

Képes beszámoló az Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyûjtõk Országos Találkozójáról

2003. július 24-26.

Csorna nyújtott otthont az Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők XVIII. Országos Találkozójának. A több mint 60 résztvevő kétharmada jelenlegi határainkon túlról érkezett. A legtávolabbról - Csíkszeredából - Mirk László tanár úr jött.

Vendégeinknek bemutattuk értékeinket: a Csornai Múzeumot, a két katolikus templomot, a premontrei rendházat, történelmi emlékhelyeinket és a Pántlika-együttest, valamint a Rábaköz déli részének nevezetességeit.

Előadások hangzottak el a megye és a Rábaköz néprajzáról, népművészetéről Perger Gyula, Schmidtné Balázs Lívia, Józsa Tamás, Csiszár Attila és Néma Sándor tolmácsolásában. Színfoltja volt a tanácskozásnak a középiskolás diákok megszólalása. A többnyire idősebbekből álló hallgatóság nagy érdeklődéssel, sok-sok kérdéssel fogadta az önkéntes gyűjtők következő, a Kisfaludy Napokon már eredményesen szerepelt nemzedékét.

Maguk a résztvevők is elmondták tapasztalataikat, melyből megtudhattuk, hogy a "végeken" még élő a néphagyomány, s van mit gyűjteni. Többen hangsúlyozták, hogy egyre fontosabb a jelenkori változások rögzítése is. Horváth Győző tanár úr - farádi lakos, sok-sok csornai kötődéssel - előadásában erre példát is mondott. Jobaházán gyűjtött 1906-ban Bartók Béla, s 65 év múlva nézte meg Barsi Ernő tanár úr mi maradt meg, milyen dalokat ismernek még a jobaháziak Bartók gyűjtéséből.

Feladat van bőven, s bízunk abban, hogy a csornai találkozót két év múlva követő újkígyósin is bőven lesz miről beszámolni.

Papp Imre alpolgármester, Halász Péter a Néprajzi Társaság szakosztályvezetõje és dr. Horváth Lóránt Ödön csornai premontrei apát a megnyitón
 
Harangozó Imre átveszi a Sebestyén Gyula-emlékérmet
A találkozó résztvevõi Bernád Ilonát hallgatják a Kerényi György Zeneiskola nagytermében
 
Horváth Gyõzõ a vági Rábaparton mutatta be a Rábaköz dalkincsét, a helyi "Rábakör" közremûködésével
 
Józsa Tamás mérnök-tanár a mórichidai szõlõhegy népi építészeti értékeit mutatta be

 

XXXI. Országos Honismereti Akadémia

2003. június 30 - július 4.

  A honismereti szövetség ez évben Nyíregyházán rendezte a XXXI. Országos Honismereti Akadémiát 2003. június 30 és július 4 között. Az akadémia fõ témája a Rákóczi-szabadságharc sokrétû áttekintése, s Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történeti szerepének bemutatása volt.

 

Csorna Napja

2003. június 13.

Június 13-a Csornának fogadott ünnepe. 1849-ben ezen a napon arattak gyõzelmet a szabadságharc során Kmety György ezredes katonái, a város területén.

 

Az ünnepség képei:

 

 

 

 

Kisfaludy Napok eredményhírdetése

2003. március 16.

Március 16-án rendezte Gyõrben a Szülõföldünk Gyõr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület a Kisfaludy Diáknapok honismereti pályázatának eredményhirdetését. Több mint 100 pályamunka készült. A csornai Csukás Zoltán Mg. Szakközépiskola diákjai közül ezûst fokozatot kapott Boda András, bronz fokozatot pedig Dervaderics Béla és Véghelyi Zsuzsanna munkája.  

 

A forradalom és szabadságharc csornai eseményeirõl a Boxiban

2003. március 15.

  Nem csornai, illetve Csorna környéki olvasóinknak elsõnek közölnünk kell, hogy a "Boxi", az egy, a fiatalok által kedvelt vendéglõ, amely gyakran szervez olyan programokat, melyek kulturális jellegûek. Így hirdetett március 15-én elõadást az 1848-49-es forradalom és szabadságharc helyi eseményeirõl. Végül nem elõadás, inkább beszélgetés zajlott. Bár csak néhány résztvevõje volt, mégis komoly eszmecserére került sor, amelyben kiderült az érdeklõdõ fiatalok alapos felkészültsége.

 

Csorna város ünnepe

2003. március 15.

  Csorna város március 15-én délelõtt tartotta az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepét a Petõfi-szobornál. Pájer Imre tanár kiemelte e nap történelmi jelentõségét, majd bemutatta a csornaiak részvételét a forradalom napját követõ 155 évvel ezelõtti eseményekben. A szónok után az ünnep fényét a város amatör csoportjainak mûsora emelte, végül a program koszorúzással zárult.

 

A csornai Csukás Zoltán Mg. Szakközépiskola ünnepe

2003. március 14.

Nemzeti ünnepeink különösen alkalmasak arra, hogy lakóhelyünk történetének eseményeit felelevenítsük. Március 14-én Csornán a Kmety-emléktáblánál tisztelegtek a Csukás Zoltán Mezõgazdasági Szakközépiskola diákjai. Kovács László tanár úr megemlékezésében hangsúlyozta Kmety György ezredes csapatainak érdemeit az 1849. június 13-i csornai csatában.  

 

Múzeumi pályázat régi receptek és fényképek gyûjtésére

Beküldési határidõ: 2003. április 15.

 

 

 

  A Csornai Múzeum Csorna és a Rábaköz életmódkutatásához kapcsolódó, két muzeológiai szakterületet (történeti, néprajzi) érintõ pályázatot hirdet.
A történeti pályázatunk a "Csorna anno …" kiadványhoz szorgalmazza a két világháború közötti képeslapok, fotók, dokumentumok gyûjtését, adatolását. Kiemelt figyelmet fordítunk neves közéleti emberek portréinak, polgári esküvõk, családi csoportképek fotóira, hiteles dokumentumok gyûjtésére.
Örömmel vennénk az egykori csornai beszállóvendéglõk (Kokas, stb.), kávéházak épületeirõl, s azok tulajdonosairól készült fotókat, s egykori emléktárgyaik gyûjtését.
A felajánlott fényképek a Csornai Múzeum archív fotógyüjteményét gyarapítanák. Azokról a képekrõl, amelyek becses családi emléket jelentenek tulajdonosaiknak, és nem kívánnak megválni tõlük, az intézmény jó minõségû másolatot készít.
A fenti témakört a "Csornai házak, csornai családok" címû fotókiállítás elõkészítésével szeretnénk ebben az évben kibõvíteni.
A beküldött pályázatokat értékes könyvjutalomban részesítjük.

Néprajzi pályázatunkon folytatjuk a rábaközi (és csornai) ételreceptek és konyhaeszközök gyûjtését. Olyan hagyományos, de elfelejtett recepteket szeretnénk gyûjteni, melyek jeles családi ünnepek (születés, esküvõ, stb.) kedvelt étkei voltak. Levesek, fõzelékek, szárnyasok, marha-, és sertéssültek, hal-, és vadételek speciális receptjeit, egytálételek, tésztafélék leírását várják a Csornai Múzeum munkatársai a meglévõ receptek és fényképek kiegészítéséhez. Kiemelt témánk: a keresztelõ-lakoma ételei. Ezen kívül a keresztelõhöz kapcsolódó tárgyak: hímzett keresztelõkendõk, kelengyék, stb. textíliáit is örömmel fogadjuk. Kiegészíthetõk a kisgyermekkörhöz kötõdõ faeszközökkel (álló-, és járószék) és gyermekjátékkal.
A pályázatokat a Csornai Múzeum címén lehet beadni április 15-ig. Az eredményhirdetés a Múzeumi Világnapon, május 18-án lesz. A legeredményesebb gyûjtõket jutalomban részesítjük. Részletesebb információkért a múzeum kutatószolgálatához lehet fordulni.

 

A "Kisfaludy Napok 2003" honismereti, helytörténeti és néprajzi pályázata

Beküldési határidõ: 2003. február 3.

A Szülőföldünk Győr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület, a vele társult szervezetek és intézmények a "Kisfaludy Napok 2003" keretében ifjúsági honismereti, helytörténeti és néprajzi pályázatot hirdet a megye középfokú tanintézeteiben tanuló diákságnak.

A honismereti, helytörténeti és néprajzi pályamunkák ágazatában teret adunk minden szabad kezdeményezésnek, - megengedve a témaválasztás szabadságát, azzal az egyetlen feltétellel, hogy a pályázatoknak Győr-Moson-Sopron megye egészével, vagy valamely részegységével valamely módon kapcsolatban kell lennie, azaz témája csak megyei vonatkozású lehet. A szabad témaválasztás lehetőségét fenntartva, illetve annak keretében javasoljuk a pályázóknak, hogy kerüljék a nagy, átfogó történeti események feldolgozását, településük történetének teljes feltárását, - életkoruknak és kutatási lehetőségeiknek megfelelően inkább egy-egy helyi történéshez, személyiséghez, a település egyik részegységéhez kapcsolódjanak.

A pályamunkákat 2 azonos tartalmú és kiállítású példányban kell 2003. február 3-ig, a Szülőföldünk Győr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület címére - 9021 Győr, Arany J. u. 28-32. - beküldeni, egyénileg vagy egy-egy iskola közösen. A pályázatokon fel kell tüntetni a pályázó nevét, lakcímét, az iskola nevét és címét, valamint az osztályt, amelyikbe jár, s természetszerűleg a felkészítő tanár nevét.

A pályázatok e1készítéséhez módszertani segítséget nyújtanak az iskolák történelemtanárai, szakkörvezetői, va1amint a közgyűjtemények - megyei és városi könyvtárak, levéltárak, múzeumok és a Szülőföldünk Győr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület. A közgyűjtemények nyitvatartási idejükben, egyesületünk pedig minden második szerdán, délután 15.00-16.00 óráig tart információs ügyeletet a 324-481-es telefonon, illetve személyesen, az egyesület szakértő tagjainak részvételével /9021 Győr, Arany J. u. 28. III. eme1et./.