Archívum: 2007 2006 2005 2004 2003 2002

 

Adventköszöntõ

2005. december 5.

Harmadik alkalommal rendezte meg "Adventköszöntõ" mûsorát a Csornai Nevelési és oktatási Központ. A program lehetõséget biztosít arra, hogy a sokrétû tevékenységgel foglalkozó intézmény valamennyi területe bemutatkozzon. A köszöntõben a karácsonyhoz fûzõdõ, a fellépõk életkorának megfelelõ népi hagyományokat elevenítették fel.
 

A Széchenyi István Körzeti Általános Iskola tanulói

A Napközi Otthonos Óvoda óvodásai

A Kerényi György Mûvészeti Iskola ütõsei

A Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola énekkara

 

III. Népzenei Találkozó

2005. november 11.

A Hunyadi János Gimnázium újonnan kialakított aulájában került sor Papp József polgármester köszöntõ szavait követõen a Csorna környéki népdalkörök hangulatos összejövetelére, melyet a csornai "Aranypáva népdalkör" rendezett.

 

A forradalom ünnepe

2005. október 21.

21-én délelõtt tartotta meg Csorna Város megemlékezését. Az ünnepségen elsõsorban a tanuló ifjúság vett részt, kiemelten emlékezve a forradalom ifjú hõseire.

 

Nagy Miklós kiállítása a csornai Martincsevics Károly Városi Könyvtár kiállítótermében

2005. szeptember 14.

 

A bajorországi Sinzing-ben élõ Nagy Miklósnak és feleségének lakóhelyüket bemutató kiállítása nyílt meg a csornai könyvtárban.

A kiállításon a képek többségének alkotója tartott tárlatvezetést.

 

 

Szent István napi városi ünnepség

2005. augusztus 19. - Csorna

 

Csorna város ünnepségén Papp József polgármester, országgyûlési képviselõ mondott ünnepi beszédet. Itt került sor a város kitüntetésének, "Csorna Városért Emlékérmének" az átadására, melyet ez évben Gódorné Nagy Mariann, Petes Károly, Varga Gyula és Kató Aladár kapott. (A kitüntetettek, Dr. Nagy Miklós és Papp József a jobb felsõ képünkön láthatóak).

A katolikus és az evangélikus egyház áldását követõen Papp józsef szelte fel az új kenyeret.

 

 

Nagy Miklós kiállítása a kapuvári mûvelõdési központ kiállítótermében

20005. augusztus 17 - szeptember 9.

  Az acsalagi származású, dr. Nagy Miklósnak, a regensburgi Műszaki Főiskola tanárának akvarell és pasztell képeibõl nyílt kiállítás a Rábaközi Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtárban. A mûvész kiállított képei a Fertõ-Hanság Nemzeti Park élõvilágát, vízeit, illetve a táj nagyszerûségét tükrözik.

 

"Szülõföldünk" megyei honismereti pályázat eredményhirdetése

2005. augusztus 17. - Gyõr

 

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat dísztermében került sor a "Szülõföldünk" honismereti pályázat eredményhirdetésére.

A legeredményesebb csornaiak: Felnõtt helytörténet - Kálmán László (képünkön); Ifjúsági díj: Tóth Szabina (Hunyadi Gimn.) és Boda András (Csukás SZKI). Ifjúsági könyvjutalom: Varga Petra (Hunyadi Gimn.) és Kiss Ildikó Natália (Csukás SZKI).

 

 

Zsebedics József: A kapuvári egyház története

2005

 

Zsebedics József Kanonok Úr, volt kapuvári plébános most megjelent könyvében a kapuvári egyház történetét tekinti át. A Hazánk Kiadó által gondozott kötet több mint egy település egyházának története. A szerzõ ugyanis számba veszi a települések történetét is (Kapuvár, Garta, majorok), valamint bemutatja mindazon intézményeket, melyek az egyházhoz tartoznak (például: iskola). Nem feledkezik meg azokról a személyekrõl sem, akik legyenek papi vagy civil hivatásúak, elõbbre vitték az egyházközség mûködését. - A munka két kisebb fejezetében Csiszár Attila néprajzkutató is közremûködött.

Minden hely- és egyháztörténet iránt érdeklõdõ figyelmébe ajánljuk Zsebedics Kanonok Úr munkáját, s további erõt, egészséget kívánunk mûködéséhez.

 

Örökségünk

2005. július 2. - Szil

A rábaközi Szilban falunapot rendeztek. A helyi nyugdíjas klub tagjai egy idõszaki kiállítás anyagát gyûjtötték össze néhány nap alatt.

A kiállítást Pájer Imre helytörténész, a csornai Nevelési és Oktatási Központ igazgatója nyitotta meg. A mûsorban fellépett a helyi általános iskola kamarakórusa, Németh Zsoltné felkészítésében.

 

Szil község polgármestere oklevéllel mondott köszönetet a nyugdíjas klubnak, a község múltját õrzõ emlékek összegyûjtéséért, kiállítássá rendezéséért.

A mellékelt képek a kiállított tárgyak egy kis részérõl készültek.

 

XXXIII. Országos Honismereti Akadémia

2005. június 27-július 1.

 

Pécsett rendezte meg a Honismereti Szövetség és a Baranya Honismereti Egyesület az ez évi Honismereti Akadémiát. Az akadémia fõ elõadásai a határmenti honismereti kapcsolatainkról és gr. Batthyány Kázmér reformpolitikusról szóltak. A tanácskozáshoz helytörténeti séta, valamint Baranya megyei kirándulás is kapcsolódott.

Az Akadémián kitüntetésekkel ismerte el a Honismereti Szövetség az eredményes munkát végzõ tagjainak tevékenységét. Ez évben a Szülõföldünk Gyõr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesületbõl Dr. Dékány Sándorné kapta meg a "Honismereti Munkáért Emlékplakettet."

 

A holokauszt áldozatainak csornai emlékmûve

2005. június 26.

A holokauszt közel 700 áldozatára emlékeztek a településen. A város hatvan évvel ezelőtt egy teljes közösséget veszített el - mondta az avatáson Papp József polgármester - s most számukra állít méltó emléket.

Az alaprajzában Dávid-csillagot formázó, felül kupolával kiemelt emlékművet Udvardi Krisztián tervezte, Szaradics István közreműködésével. A kivitelezést Udvardi Sándor kőfaragómester végezte.

 

 

Honismereti pályázat eredményhirdetése

2005. június 11.

 

Általános iskolások számára hirdetett pályázatot Csorna város történetéből a Szülõföldünkért Egyesület. A pályázat során a résztvevõknek kutatómunkát kellett végezniük ahhoz, hogy a megadott kérdésekre válaszolni tudjanak, illetve a várost bemutató fogalmazást kellett irniuk.. A két korosztályban 73-an versenyeztek. Az 5-6. osztályosok legjobbjai: I. Papp Ákos, II. Dóczy Bettina, III. Horváth Gergõ. A 7-8. osztályosoké: I. Nagy Brigitta, II. Eõry Viktória, III. Lengyel Balázs.

 

Csorna Napja

2005. június 11.

Csorna Város ünnepén, az 1949. június 13-án Kmety György ezredes vezetésével vívott győztes csata évfordulóján Szalai Balázs Tanár Úr emlékezett meg az eseményekrõl. A mûsorban az önkormányzati óvoda és a Széchenyi István Általános Iskola diákjai szerepeltek.
 

 

Tábori találkozó

2005. április 23.

 
Rendszeres tábori találkozóik közül a legutóbbit áprilisban tartották Gyõrben az egykori Gyõr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Diáktábor résztvevõi. A találkozón közel 25-en jöttek össze volt táborlakók és táborvezetõk. A hangulatos, baráti összejövetelen ki-ki beszámolt sorsának alakulásáról, helyzetérõl, az idõközben vele történtekrõl. (Köszönöm a képeket a tábor egyik volt résztvevõjének, dr. Knoll Juditnak.)
 

 

Kisfaludy Napok Diákfesztivál

2005. március 20.

 

A Gyõrben rendezett Kisfaludy Napok Honismereti pályázatán szép sikerrel szerepeltek a Csornai Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola diákjai.

Tóth Szabina pályamunkájával "arany", Varga Petra pedig "ezüst" fokozatot ért el.

 

Az 1848-as forradalom ünnepe

2005. március 15.

Érdeklõdõk tömegétõl kísérve délelõtt 10 órakor vette kezdetét Csorna város ünnepe. A Nagy Benedek által alkotott Petõfi-szobornál Nagy László, a Csukás Zoltán Mg. Szakközépiskola történelem tanára mondott beszédet.

A mûsorban fellépett a Pántlika-együttes és a Széchenyi István Általános Iskola versmondói, valamint kamarakórusa. A közremûködõ diákok a kor nagyszerûségét ídézték meg.

 
 

 

 

SZÜLÕFÖLDÜNK

honismereti, helytörténeti és néprajzi pályázat - 2005.

A Szülõföldünk Gyõr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület ez évben 30. alkalommal hirdet helytörténeti pályázatot az új és legújabbkori történet körébõl, néprajzi és nyelvjárási gyûjtõpályázatot, valamint helytörténeti és néprajzi fotópályázatot. A pályázaton bárki részt vehet, akinek a pályamunkája Gyõr-Moson-Sopron Megye egészével, vagy részegységével valamilyen módon összefügg.

Az elsõ két tárgykörben általános iskolás, ifjúsági és felnõtt korosztály egyaránt pályázhat. Egy pályázó, vagy pályázó közösség több pályamunkát is benyújthat, több témakörben is pályázhat. A pályázatokat két azonos tartalmú és kiállítású példányban kell beküldeni.

Beadási határidõ: 2005. június 15.

Eredményhirdetés: 2005. augusztus

A jeligés pályázatokat a Szülõföldünk Gyõr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület címére kell beküldeni: 9021 Gyõr, Arany János u. 28-32.

Bõvebb információ minden szerdán 10-12-ig és 15-16 óráig kérhetõ a 96/324-481-es telefonszámon.