Horváth Gyõzõ:
Válogatás helytörténeti dokumentumokból


A közgyûjtemények hivatottak elsõsorban arra, hogy a kutatókat, a mindössze érdeklõdõ lokálpatriótákat vagy a rendszeres búvárkodókat tájékoztassák és megfelelõ anyaggal lássák el. Nemritkán magánszemélyek is rendelkeznek jelentõs kéziratokkal, amelyek mindaddig nem válhatnak közkinccsé, amíg tulajdonosaik nem adnak nyilvánosságot azoknak.
Gyûjteményembõl néhány régi, eredeti, feltehetõen egyedi iratot közlök azzal a céllal, hogy a helytörténet iránt érdeklõdõk hozzáférjenek a bennük szereplõ információkhoz.

 

1809-ben Chapó Mihály kapitánysága alatt felkelõ század:(1)

T.N. Sopron Vmgyei fel kelt Nms Gyalogság

Csapó Kapitány Úr Századja
Fel:állítás Listája
       
Tisztség
Kereszt, és vezeték neve
Eredendõ
Esztendõ
       
Kapitány Csapó Mihály Dör  
Káplár László István Farád 26.
(...) Czuppan György Völcsej 21.
H.V. Török Imre Szil 18.
" Németh János Vadosfa 25.
" Doma Ferenc A.Szopor (?) 21
" Nagy Jósef Tompaház 28.
" Potyondi Pál Zsebeháza 28.
" Bozi István Potyond 28.
" Biró János Farád 18.
" Velekay János Tompah(áz) 26.
" Csaplovits György F.Szopor 20.
" Székely Jósef Csepreg 24.
" Odor István Pásztori 20.
" Czupi Sándor Völcsej 24.
       
Káplár Károvits Dávid K. Bük 24.
(...) Farkas György Beled  
H.V. Terestyén Imre Tamási 18.
" Bors János Potyond 18.
H.V. Trimel Mátyás Küllő 18.
" Nagy Pál N.Ládony 19.
" Bentsik Jósef Ns.Kér 18.
" Bors Mihály Tompah(áz) 25.
" Mogyorósy Jósef Csér 20.
" Endrédy Jósef Csáford 19.
" Pál Jósef Iván 22.
" Simon János Bük 20.
" Pintér Ferenc R.Szemere 22.
       
Káplár Major Sándor Berekalja 26.
(...) Szakonyi Jósef Nemes Viss 20
H.V. Tompos György Kiss Tata 27.
" Bentsik Dániel Pór Lád(ony) 19.
" Bakody Albert Potyond 29.
" Sóós István Szemere 20.
" Nagy János Völcsej 20.
" Döbrösy (?) Péter Völcsej 21.
" Szopory László F.Szopor 18.
" Bogothi Lajos    
" Goda István    
" Farkas János Potyond 28.
" Rosta János Potyond 29.
       
F.Hadn. Bartza Károly    
Káplár Fodor Sámuel K.Bük 26.
(...) Nagy Ferentz Sz.László 26.
H.V. Tsaplavits István F.Szopor 25.
" Illyés György Vásárosfalu 21.
" Domján Mihály V(...) 23.
" Nagy József Csepreg 24.
" Sárosy József N.Gerezsd 23.
" Király György Tompah(áz) 26.
" Pál István Iván 19.
" Somogyi Lajos Tamási 20.
" Kovatsits János Farád 26.
" Nagy János Ketzöl 28.
" Szép Jósef Győr 25.
       
Káplár Csonka Pál Tamási 28.
(...) Tompos János Sz.Sárkány 24.
H.V. Potyondy László Zsebeháza 19.
" Szabó János Sz.Miklós 19.
" Talabér József Dör 19.
H.V. Karvaj Boldizsár Potyond 16.
" Szigethi Pál Ns.Ládony 25.
" Kiss János Völcsej 20.
" Domján András Ns.Ládony 21.
" Seregély Ferentz Csér 26.
" Tompos Imre Vásárosfalu 18.
" Endrédy Imre Czirák 21.
       
Káplár Kóbor Zsigmond A.Bük 28.
(...) Takáts Jósef R.Szemere 29.
H.V. Tompos Ferentz Jobbaház 18.
" Kiss Mihály Ns.Kér 22.
" Dödrösy Pál Völcsej 18.
" Simon István K.Bük 24.
" Horváth István Sz.Sárkány 18.
" Mikó Pál Jobbaház 28.
" Füleky János Keresztény (?) 18.
" Göndöts Jósef Völcsej 23.
" Varga György Csepreg 19.
" Tompa József Tompaház 24.
       
Strázsamester (?) Pandnitzky (?) Pál Soprony  
AlHadn. Sághy Ferentz    
Káplár Nagy Ferentz Szil Sárkány 26.
(...) Nagy István Sz.Sárkány 20.
H.V. Bozi László F.Szopor 26.
" Szalay János Potyond 29.
" Tóth Pál K.Bük 22.
" Komját András Beled 27.
" Stedber (?) János F.Szopor 25.
" Domján Ferentz Lóos (?) 20.
" Döbrösy István Csér 19.
" Imre Ferentz Beled 25.
" Tompos Mihály Farád 19.
" Farkas Sándor Némethi 25.
" Dominkovits Sándor F.Pulya 28.
" Királyföldy Ferenc F.Szopor 18.
" Igaz György Sz.Sárkány 22.
       
Káplár Palánky Pál Ns.Ládony 22.
(...) Imre István Sz.Sárkány 18.
H.V. Kéry János Völcsej 19.
" Talabér János K.Bük 20.
" Őry Ferentz Farád 18.
" Tompos Mihály Jobbaház 20.
" Nagy László Zsebeháza 18.
" Bertalanfy ... F.Pulya 22.
" Bendes Gergely Szil 24.
" Szabó Jósef Dör 18.
" Tóth Ferentz F.Bük 18.
H.V. Szőke Imre Völcsej 18.
" Baronyay Gábor Ns.Kér 18.
" . Nagy Ignátz Völcsej 22.
" Mest(erházy) Nagy Mihály Mesterháza 24.
       
Káplár Csontos János R.Szemere 20.
(...) Tompos János Beled 22.
H.V. Nagy Ferentz Völcsej 22.
" Somogyi István Völcsej 19.
" Háry Mihály Edve 20.
" Szilvásy Jósef Farád 21.
" Szilvásy Márton Farád 20.
" Szilvásy Mihály Farád 20.
" Lukátsy János Némethi 22.
" Pál János Iván 21.
" Mesterházy Jósef Mesterháza 19.
" Nagy Ferentz Sebes 27.
" Vatay Mihály Szil 20.
" Ments István Ns.Ládony 20.
       
AlHadn. Fejér János    
Káplár Sarok István Sz.Sárkány 25.
(...) Szalay István V(...) 21.
H.V. Pál Antal Iván 21.
" Ódor József Sz.Sárkány 18.
" Károvits (?) Sándor Edve 19.
" Kiss György Völcsej 18.
" Csiszár Pál Kiss Tata 21.
" Kováts János Sz.Sárkány 24.
" Sándor István R.Szemere 27.
" Tsapó István Farád 18.
" Igaz Márton Csorna 33.
" Jókuty Jósef Zsebeháza 19.
" Bakody Sándor Potyond 26.
       
Káplár Nagy Lajos Völcsej 25.
(...) Szabó Ádám Potyond 20.
H.V. Major János N.Gerezsd (?) 28.
" Füleki Mihály Edve 23.
" Fabián Antal Völcsej 19.
" Lőrincz István Ns.Ládony 18.
" Luka János Ns.Kér 22.
" Tzuppon Jósef Völcsej 19.
" Szalay Pál Potyond 22.
" Karsay Bernard Tamási 21.
" Hetyésy László A.Bük 19.
" Edvy János Beled 19.
" Szopori (?) Imre Simaság (?) 28.
       
Káplár Bán István Csér 23.
(...) Török Ignátz Farád 20.
H.V. Farkas Jósef Beled 22.
" Tompa Dániel Tompah(áz) 18.
" Szopory István Simaság 18.
" Szalay Sigmond Farád 18.
" Török (?) Sándor Sz.Sárkány 22.
" Simon Jósef Szopor 21.
" Nagy Ferentz F.Pulya 21.
" Tóth Jósef Tamási 18.
" Velekay Jósef Szopor 18.
" Bögödy Péter Berény 26.
" Farkas János A.Bük 22.
       

 

Iratok az 1848-as forradalom évébõl

 

"Másolat
Gyõr Aug. 3. 1848.
Számla (2)

Perlaky és Társa a magyar királyhoz czimzett posztó kereskedésekbõl
T.cz. Csornai Nemzetõri Századot illetõ

25 20 24 3/4 Q U (?)

197 1/2 világos szürke 7/4 posztó a 4 1/2 f. 888. 45.
149 1/4 1/4 Buzavirágszinü 7/4 posztó 5 f. 746. 15.
100 Kanavászon gar. 12 60.
    Összessen Váltóban 1695 f. -

vagy is hatszáz hetvennyolcz pengõ forint(3) gy(?) Perlaky és Társa mp.

Melly összegnek vagy is 678 pft az az hatszáz hetvennyolc ezüst forintoknak három ezüst huszast számétva egy forintra leendõ befizetésére alolirottak magunkat és solidum egyikünk á másikért, és olly formán kötelezzük, hogy elsõ harmad részét vagy 226 pfkat á f.e. Szt. Mihály napkor, á 2.ik harmad részt ismét 226 pfkat 1849. évi januar hónapban, á 3.ik harmad részt pedig ismét 226 pfkat 1849. évi Szt. György napkor befizetjük, ellenkezõleg alá vettjük magunkat á fenirt Hitelezõ Ur által választandó szóbiróságnak és az 1836. 20. 1840. 11. T.cz. foglalt ..más (?) eljárásnak és rögtöni végrehajtásnak, minden perorvoslatokról lemondván. Kelt Gyõrött. Aug. 3. 1848.

Mészáros György mp. Hadnagy, Hegedüs Mihály mp. elsõ Káplár, Farkas Jsef mp, Boda Mihály mp, Nagy Jósef mp, Snogi (?) Károly mp, Chapó András mp. Döri Õrmester, Beszprémi László mp, Lampert Ferencz mp, Chapó András mp, Gaál Antal, Farkas Illés.

Soproni Cs. Kir. Törvényszéknek 1851. évi febr 19. tartott tanácsülésében jelen kivonat bétábláztatott. Nagy Imre sk. Jegyzõ."

 


"N.o 2ik zászló alj parancsnoktól
Szt Miklos October 20án 1848 éjfél után egy orakkor

N.o 18ik számu vezényelés (4)

Másolat. Csányi László teljhatalmu kir. biztos urtol érkezett parancsolat következtében ezennel hivatalossan tudtára adatik örnagy urnak hogy Zászló aljával azonnal hogy elkészülend a Pánendorfi táborba fog átszállásoltatni. - Azon legrövidebb határ idõt a mellyben elkészülhet tudtomra adandja: hogy az erántt teendõ intézkedések megtétethessenek. 19ik october 1848. Niczky Sándor s.k Kormány biztos.
E szerint a legrövidebb határ idõt én Vasárnapra folyó hó 22ére tüzém ki ugy, hogy százados ur századát szekereken szállitsa Szergenyig, hol beszállitva leend. - értetõdvén hogy vélem Vasárnap estve a hétfõi kiindulás iránt magát érintkezésbe teendi. Rosman s.k örnagy.
A fent irt, s hozzám intézett parancs folytában felhivom fõ hadnagy Chapó Jósef urat, vagy hon nem létte esetébe a dörben létezõ rangszerinti elsõ altisztet Chapó András örmester urat, hogy jelen parancsot Dörben, és Barbatson kihirdetvén azon munkállyanak hogy a fent kitüzött napon vagy is october 22én reggeli 8 órára a döri és Barbatsi nemzetõrök a helység által kiállitandó szekereken Csornán megjelenjenek, hogy onént az egész század a kitüzött helységbe Szergénybe indulhasson. A szekereket ugy értvén kiállittani hogy azok Szergényig viendik az õröket.
Hannibál Százados."

 


"A Minisztériumnak és ennek folytában a Megyének azon rendelése áll fen: hogy beteges egyének az ország terhére táborba ki ne mozdéttassanak. Vörös Márton döri lakos és nemzetõr és nemzetõr magát hideglelésben sinlõdõnek állítván elöttem, ha tehát elöadása való, a miniszteriális és megyei végzése szerint elöl téveszteni nem lehetvén, ithon hagyandó. Csornán october 21én 1848.
Hannibál százados"

 

"Lukinich Kormány biztos urtol vett utasitás folytában (5), ezennel Chapó András Örmester Urnak szoros, és felelöség terhe alatt meghagyom: hogy a mint jelen soraimat veendi azonnal oly rendelkezéseket tegyen, mi szerint Dör, és Barbacs helységekbõl a Ladzsai hidnak õrzésére nappalra két embert az õrseregbõl, éjjelre pedig négyet kirendeljen a Landzsához, és ezen õrök közül nappal legalább egy fegyveressen, éjjel pedig kettõ szinte fegyveressen a Landzsai ország uton fel 's alá járva õrködjön, 's ezen õrök közül egyik olyan legyen a ki irni tud, 's ezek mindegyik keresztül utazót megszollitván utazási helyét, lakását, 's egyéb körülményeket kikérdezvén mit e végre magukhoz veendõ papirosra feljegyez, 's minden 24 órába Csornára a Kormány biztos ur küldötjéhez be fog küldeni - ha pedig gyanus személy utazna keresztöl azt kötelességük lesz az õröknek fentartoztatni, s ide Csornára a fen tisztelt urhoz bekésérni. A jelen rendelet mindaddig pontossan végrehajtandó még ellenkezö nem érkezik. Kelt Csornán November 24én 1848
Hannibál százados

Õr állók Chapó András Õrmester Õr állok Barbatsrul
  Chapó János Farkas Illés Káplár vice
  Chapó András Vitéz János
  Termetzki István Vitéz Josef
  Lampert Ferenc Káplár Vitéz Ferentz
  Beszprémi György  
  Beszprémi László  
  Chapó György  
   
(Község megjelölése nélkül)  
Simon Tamás Chapó János nyugoti
Kiss Péter Chapó Márton
Beszprémi András Káplár Hegyi Antal
Bognár Ignátz Beszprémi (...)
Chapó János  
Hatos György Vitéz Ferentz
Chapó Imre Kiss Antal
Takáts István"  

Átutazók:
"Virág Dani Szabad Királyi Gyõr Városi fûszerárus. Sopronból meg Gyõré. Véle Kejakovits Buda (?) Sappanyos elõ mutató Levéllel utazott Gyõrnek.
Horváth István Leginy Levélhordozó
Horváth Páll Biztos ur hatalmábul Landsáról elbotsájtatott.
Konkoly Ignátz Ur Gyõre utaz.
Döri kormos István utaz Gyõrmegyébe.
Csermák Imre, Porga István, Nagy Mihály: Varga György, (...) Josef Hazafi Polgárok utaznak Lukinitsh Mihály Biztos Ur Passusával (?) Sopronyi (...)
Milisits Albert Utazván Kõszeghre (?) az ötet kisérte az ujonczok közé Ivánkovits János Kistatai lakos szinte (...)
Francz (...) Sopronyi lakos.
Jarankoi (?) Horváth János.
Györi Lukárdi Jánosné Ujkerre utaz.
Kis (...) Mátyás (...) Csorna felé (?).
Antal (...) Gyõrbõl Csorna felé (?).

Maglótzai Gaál Antal Káplárnak meg hagyatik hogy mai napon az az 29ik November estve 6 órától kezdve reggeli 6 óráig õrködjön 4 Leginyel Kettõ Fegyverrel legyen a Landzsánál, reggeli 6 (...) rendeljen ugyan Maglótzai Õr seregbül nappalra kettöt egyfotán (?) estélig egyet Fegyverrel és egyet irás tudó legyen. (...) teljesitsék a másik oldalon irt parancsolat szerint.
Dör 29. November 1848 Chapó Antal Õrmester (...)

A(...)  
Gaál Antal Káplár Márkus Antal Döri
Tóth Mihály Farkas Illés Kaplár (...)
Gyuracic Mihály Vitéz Josef
Andorka György 2ik Decemberben 848 kerültek Õr
Tóth Josef állanyi regvel Farkas Illés és Vitéz
Dombos István Ferentz
Tóth Josef 2dik Detzemberben estve kezdve 3dik
Dõrbûl Dótzy János Detzember napján reggelig voltak õr
Hetz Antal állók Beszprimy András Káplár
Talabér Josef Stellik István, Dombos Antal és a
Gitzi Ferenc Gitzi János Barb(?) 4dik volt az Fövenyes Pál.
Dótzy Pál  
Vörös János Ugyan 3dik Detzemberben reggel
Gaál Antal Káplár kezdve volt az Hegyi András és
Dombos Márton Török Antal fõljõ estvélig.
Tóth Jósef 3dik Detzemberben este kezdve õrt
Gyuracic Mihály állottak
Maglotzai 6 Beszprimy László frájter
Török János Káplár
Török György Termetzki János
Lamperth Imre Hetz Pál
Lamperth György (?) és Sölét ormos János
Dótzi András  
Lamperth Jósef (?) 4dik Detzemberben reggel kezdve õrt
Török Páll állottak estvélig
Dótzi László Horvat Mihal
Beszprémi Josef Che Mihál. 1848 évben
Dotzi András  
Török Antal alsó(?)"  

 

Jelmagyarázat:


(...) = olvashatatlan
(?) = a jel elõtt álló szó olvasása bizonytalan


Jegyzetek:

(1) A napóleoni háborúk idején 1809-ben került sor az utolsó nemesi felkelésre. A Sopron megyei insurrectio egyik századát a döri Csapó Mihály vezette. A közölt irat a század tagjait sorolja fel.
(2) 1848-ban a Csornai Nemzetõr Század egyenruha készítésére anyagot vásárolt néhány tagjának személyes kezességével. Csornáról: Mészáros György, Hegedüs Mihály, Farkas József, Boda Mihály, Nagy József, Snogi (?) Károly; Dörbõl: Chapó András, Beszprémi László, Lampert Ferenc, Chapó András; Maglócáról: Gaál Antal; Barbacsról: Farkas Illés. A vásárolt anyagot csak részben fizették ki, így az eladó a szabadságharc bukása után, 1851-ben beperelte õket. A számla itt közölt másolatát a perhez mellékelte.
(3) 1858-ig kétféle pénz volt forgalomban: A váltó forint (papírpénz volt) és a pengõforint (pft) ami ezüst pénz volt, és egy pft három darab ezüst húszkrajcárosból állt. Egy pft egyenlõ 2.50 váltóforinttal.
(4) Csányi László királyi biztos arra ösztönözte Móga Jánost, a feldunai hadtest parancsnokát, hogy nyújtson segítséget a bécsi felkelõknek. Ehhez erõsítésül a hadtest parndorfi táborába rendelte a Sopron megyei nemzetõrséget is. A nemzetõrök feladata a hadtest dél felöli biztosítása volt.
(5) A magyar hadak (feldunai hadtest) október 30-i schwechati veresége után várható volt az osztrák támadás. Ezért született Lukinich Mihálynak, a kapuvári kerület országgyûlési képviselõjének, 1848. november 12-tõl Sopron megye kormánybiztosának utasítása.