Tóth Dezsõ:
Batthyány Emma esküvõjérõl


A Rábaközi Hírlap 1989. évi elsõ számában rövid hír jelent meg "Batthyány címer Egyeden" címmel. Az említett család jelentõs szerepet játszott a Pápa melletti kisközség Dáka életében is. Ismeretes, hogy Batthyány Lajos kivégzése után az õsi birtokokat elkobozták s a család emigrációba kényszerült és Svájcban telepedett le. Az egyedi Emma-major névadója Batthyány Emma ekkor 12 éves, és Ilona húga (7 éves) valamint a 3 éves Elemér édesanyjukkal együtt hagyták el az országot Hazatérésük 1855-ben történt, elõbb Pesten telepedtek le, majd az özvegy grófné csendre, nyugalomra vágyott és a világtól távol esõ dákai kastélyt választotta lakóhelyül. A grófnéval együtt gyermekei is sokat tartózkodtak a falusi kastélyban, s így történt, hogy a legidõsebb lánynak, Emma grófnõnek az esküvõjét is itt tartották 1859. szeptember 4-én vasárnap. A férj az õsi családnak egy másik ágából származó Batthyány Géza, akinek birtoka volt Egyeden.

Az egyedi Batthyány-címer

A leírások szerint az ifjú Emma - akárcsak édesanyja Zichy Antónia - a legcsinosabb hazai arisztokrata hölgyek közé tartozott, s mindketten engesztelhetetlenül gyûlölték az osztrákokat. Nem véletlen tehát, hogy az esküvõn az ország hazafias érzelmû fõnemessége szinte teljes számban részt vett. Ekkor még tartott az osztrák elnyomás - a Bach rendszer - s a hazafias érzelmû megmozdulások tiltva voltak. A magyarság legjobbjai viszont minden alkalmat megragadtak, hogy hangot adjanak hazafiságuknak osztrák gyûlöletüknek. Ilyen alkalom volt az esküvõ a fõvárostól távol esõ kis faluban Dákán. A násznép már külsõségeivel is tüntetett az osztrákok ellen. " A deli leventék és bájos fõúri hölgyek mind díszes nemzeti öltönyben jelentek meg " írta a korabeli sajtó. Taréjos sarkantyúk voltak a kordován hegyes csizmákon, fehér, violaszín és bíborvörös menték és panyolákat urakon. A kocsisok sallangos négyes fogatokat hajtottak, lobogós bõujjú ingben és nyalka huszárok kisérték õket.
Az esküvõ délelõtt 11 órakor kezdõdött, sorra érkeztek a rokonok, barátok, ismerõsök, a magyar politikai élet személyiségei. Ott volt az esküvõn többek közt Deák Ferenc, a Károlyi és Zichy család több tagja, Széchenyi István fia Béla, és természetesen a nagykiterjedésû Batthyány család.

A dákai kastély

A templomi esküvõt a dákai katolikus templomban tartották s utána kezdõdött a mulatság a kastélyparkban és a termekben, mely másnap reggelig tartott. A korabeli krónikások úgy kommentálták az esküvõt, mint az osztrák uralom elleni s a 48-as eszmék melletti tüntetést. A nagyszámú vendég- sereg minden tagjának nem jutott fekvõhely a kastélyban, ezért egy részüket a közeli Somlószöllõsön Zichy-Ferraris Emanuel kastélyában helyezték el, ahol tovább folyt a mulatság és a tüntetés.
A magyar táncokhoz - csárdás, palotás - a gyõri Farkas Miska és bandája szolgáltatta a zenét és kísérte víg toborzókkal, indulókkal a násznépet a templomba majd a búcsúzó vendégsereget. Az esküvõ után az ifjú pár az Egyeden lévõ kastélyba utazott ahol a mézesheteket töltötték, s itt született meg gyermekük is l860. július 24-én, aki a kivégzett nagyapa nevét - Lajos - örökölte.